Rodičia, ktorí majú „dobré“ deti, robia tieto veci.

Strávte spolu čas kvalitne

Buďte s nimi. Nie iba fyzicky, ale tiež emocionálne. Počúvanie dieťaťa a vzájomný rozhovor napomáhajú posilňovaniu vzájomných vzťahov. Taktiež, vypnite všetku elektroniku a dajte im svoj čas bež vyrušovania. Spoločné aktivity naučia vaše dieťa, ako byť viac súcitný a ohľaduplný.

Praktické aktivity:

 • Hrajte sa spolu ich obľúbenú hru
 • Čítajte im knihu
 • Pýtajte sa ich, ako prežili deň

Staňte sa pre nich vzorom

Deti sa učia z vecí, ktoré vidia a prežívajú. Mnoho rodičov si možno ani nevšimne, ako veľmi sa ich správanie opakuje u detí. Práve preto, by ste mali dávať pozor na svoje slová a skutky. Ak urobíte chybu, priznajte ju a ospravedlňte sa. Buďte príkladom, ktorý chcete, aby vaše dieťa nasledovalo.

Dôležitou vecou je tiež rešpekt, ktorý sa dá iba získať. Buďte úprimný a povedzte, že ste len človek a ľudia robia chyby. Rovnako sa pozerajte na všetko ako na lekciu a príležitosť rásť a stať sa lepším človekom. Naučte to tiež svoje deti.

Praktické aktivity:

 • Stále si priznajte chyby a ospravedlňte sa za ne
 • Hovorte o probléme a nájdite riešenie
 • Nájdite si čas, keď sa budete venovať sebe; iba tak sa potom môžete postarať aj o iných

Ukážte im hodnoty

Je dôležité, aby sa deti naučili s inými komunikovať a podeliť sa ešte v mladom veku. Brať ohľad na city druhých a byť nesebecký je dôležité a deťom tieto vlastnosti v budúcnosti veľmi pomôžu.

Štúdie ukazujú, že starať sa o ostatných je rovnako dôležité ako vlastné šťastie. Je to niečo, čo rodičia potrebujú učiť svoje deti konzistentne, pretože pochopenie tohto konceptu často trvá dlhší čas.

Aj v tomto prípade by ste ako rodič mali ísť príkladom, prevziať zodpovednosť  a potvrdzovať slová skutkami. Vysvetľujte deťom, že keď sa na nich druhí spoliehajú, je dôležité im pomôcť.

Praktické aktivity:

 • Učte ich každý deň, aby boli milé a slušné
 • Učte ich prevziať zodpovednosť za ich činy a dodržiavať záväzky. Je jednoduché vzdať sa, ale nie vždy je to to správne riešenie

Učte ich vďačnosti

Učte ich oceniť ľudí a vecí v ich živote. Hovorte im o histórii a ťažkých časoch, aby dokázali oceniť, že žijú teraz, keď majú okolo seba množstvo možností. Naučte ich, aby nebrali život a jeho okolnosti ako samozrejmosť.

Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí praktizujú vďačnosť každý deň, viac pomáhajú, sú viac štedrí, súcitní a odpúšťajúci. Čo je najdôležitejšie – sú šťastnejší a zdravší. Takže vďačnosť je určite jednou z kľúčových hodnôt v živote človeka.

Praktické aktivity:

 • Ukazujte deťom, za čo majú byť vďačné každý deň
 • Učte ich, aby prejavovali rešpekt a uznanie iným (členom rodiny, učiteľom, susedom)
 • Buďte príkladom a ani vy neberte ľudí a veci vo vašom živote ako samozrejmosť

Ukážte im širšiu perspektívu

Je známe, že deťom záleží najmä na malom okruhu rodiny a priateľov. Je to úplne normálne, ale výzvou je ich naučiť, aby prejavili empatiu aj ľuďom mimo tohto okruhu. Deti potrebujú vedieť, že všetko sa vždy začína jedným človekom, a že aj oni môžu urobiť obrovský rozdiel v živote iného. Preto je dôležité ukazovať  vľúdnosť druhým, aj keď ich dobre nepoznáme (nové dieťa v triede, predavačka, upratovačka).

Praktické aktivity:

 • Učte svoje deti empatii – učte ich upokojiť plačúce dieťa alebo zoznámiť sa s novým spolužiakom
 • Rozprávajte sa o rozličných ľuďoch a ich životoch
 • Učte deti prejavovať dobrosrdečnosť ľuďom okolo nich

Preto, tak ako hovorí Amanda L. Grossmanová - nezabudnite, že lekcie, ktoré učíte vaše deti a čas, ktorý s nimi trávite, sú ďaleko dôležitejšie ako veci, ktoré im kupujete.

 

spracoval: Miroslav Martončik

Vložil Miroslav Martončik
22.8.2017 12:31