Detí závislých na technike pribúda Niektoré deti vedia používať tablet alebo šikovný mobilný telefón skôr, než povedia prvé slová. Má to ale aj svoje úskalia. Moderné technológie im síce pomáhajú rozvíjať niektoré schopnosti, lenže napríklad nadmerné hranie on-line hier alebo chatovanie na sociálnych sieťach môže vyvolať závislosť. Odborníci…
Miroslav Martončik 22.8.2017 14:02

Pre všetkých otcov, ktorých výchova je trochu anarchia. Dominik Landsman je českým spisovateľom. V čase, keď nebol zamestnaný sa rozhodol zostať „na materskej dovolenke“. Rozhodol sa zdieľať skúsenosti z materskej dovolenky s ostatnými. Vytvoril svoj vlastný blog, kde humorne, s géniom a cynizmom popisuje dni strávené s malým synom. Po veľkom úspechu na blogu publikoval svoje knihy s veľkým úspechom. Ako sprá…
Miroslav Martončik 22.8.2017 13:12

Zhovievavá výchova končí zle. Deti, ktorým rodičia nevymedzili hranice, majú problémy so sebaovládaním. Chýba im motivácia, disciplína a zodpovednosť. Vidia len svoje potreby a k svojmu okoliu sú ľahostajné. O dnešnej príliš benevolentnej výchove hovorí aj klinická psychologička Blanka Pöslová.  Dnešné deti rozhodujú o všetkom. Kedy pôjdu spať, čo si vezm…
Miroslav Martončik 22.8.2017 12:49

Strávte spolu čas kvalitne Buďte s nimi. Nie iba fyzicky, ale tiež emocionálne. Počúvanie dieťaťa a vzájomný rozhovor napomáhajú posilňovaniu vzájomných vzťahov. Taktiež, vypnite všetku elektroniku a dajte im svoj čas bež vyrušovania. Spoločné aktivity naučia vaše dieťa, ako byť viac súcitný a ohľaduplný. Praktické aktivity: Hrajte sa spolu ich obľúbenú hru Čítajte im knihu P…
Miroslav Martončik 22.8.2017 12:31

.. dnes je ťažké nájsť človeka, ktorý na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže pozerá neskreslenou optikou. Jednoduché to nebolo, no predsa len sa našiel niekto, kto dokáže pomenovať veci priamo bez zbytočných škrupulí a s koho poznatkami by som sa chcel podeliť. Dr. Lidmila Pekařová má viac ako tridsať rokov praxe v klinickej psychológii, prednáškových aktivitách pre pedagógov…
Miroslav Martončik 22.8.2017 12:11

Mentálne mapy Ako na učenie? Zapojte všetky zmysly! Človek sa učí všetkými zmyslami: 20 % si zapamätá z toho, čo počul. 30 % si zapamätá z toho, čo videl. 50 % keď počul aj videl. 90 % keď predviedol alebo zažil. Pri učení, by sme mali deti naučiť využívať kombináciu zmyslov, to znamená nahlas čítať, alebo nahlas si zopakovať naučenú látku, prípadne si napísať záchytné…
Katarína Klabníková 13.7.2017 12:26

Opäť je tu koniec januára a s ním aj odovzdávanie polročných vysvedčení. Toto obdobie je pre všetkých žiakov veľmi náročné – je plné písomiek, či skúšania. Prichádza posledná možnosť na opravu zlých známok, ktoré sa (u niektorých žiakov) v klasifikačnom zázname hromadili celý polrok. Nie všetci rodičia budú potešení pohľadom na vysvedčenie…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 10:12

1. Dbajte na pravidelnosť v príprave na vyučovanie. Učte sa s dieťaťom každý deň, ak je to možné vždy v tom istom čase. 2. Zorganizujte denné činnosti tak, aby tie, ktoré vyžadujú dlhšie sústredenie, predchádzali volnejším a živším aktivitám. 3. Učte sa s dieťaťom na pokojnom a stále tom istom mieste. Vylúčte všetky rušivé okolité vplyvy ( návštevy, ruchy z okolia,…
Jana Michaláková 3.4.2017 09:49

Naša krajina dáva možnosť všetkým deťom bez rozdielu získať kvalitné základné vzdelanie, čo je nevyhnutný predpoklad pre život, prácu či ďalšie štúdium vo vyspelej spoločnosti. K tomu, aby sa mohol človek vzdelávať, je nevyhnutné, aby vedel dobre čítať a písať. Nie je možné pochybovať o tom, že zvládnutie správnej techniky čítania má pre vzdelávanie prvoradý v…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:44

„Porucha schopnosti operovať s číselnými symbolmi a s číselným radom“. Dyskalkúlia sa často spája s narušenou priestorovou pravo-ľavou orientáciou. Dieťa trpiace dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pochopiť číselný rad, má problémy s prechodom cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či poradie číslic. Príznaky dyskalkúlie: ·       …
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:42

Keď zistíte, že napriek primeranej (až nadpriemernej) inteligencii dieťaťa, domáca príprava trvá akosi dlho, dieťa musí opakovane čítať, nepamätá si text, nerozumie obsahu alebo sa mu nedarí pri písaní napodobňovať tvar písmen, ťarbavo kreslí či nerozumie matematickým pojmom a operáciám... Zároveň vás zo školy p. učiteľka upozorňuje, že by ste mali pridať v domácej príprave... Vaše dieťa sa v…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:41

„Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa absolvuje bežnú výuku a má primeranú inteligenciu“. Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslexia zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:36

Ide o ďalšiu skupinu pomerne rozšírených špecifických vývinových porúch učenia. „Dysgrafia je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie. Porucha postihuje grafickú, nie obsahovú stránku písomného prejavu.“ Dysgrafické dieťa…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:35

ADHD možno liečiť. Pri úspešnej liečbe má dieťa s touto poruchou lepšiu šancu rozvinúť svoje schopnosti a zlepšiť vzťahy so svojim okolím. ...chlapec, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrazí, každého prerušuje, ale výzvy a napomenutia si nevšíma. Je nešikovný, do všetkého „hŕŕ“, ale pri ničom nevydrží, pokazí každú hru. Na v&scaron…
Jana Michaláková 3.4.2017 09:30

1.      O špecifickej poruche učenia sa snažte dozvedieť čo najviac a vysvetlite dieťaťu, v čom spočívajú jeho ťažkosti. 2.      Podporujte sebadôveru svojho dieťaťa. Neúspechy v škole mu riadne nabúrali jeho sebavedomie a potrebuje si ho znovu posilniť. Buďte kľudní, trpezliví a láskaví. 3.      Zaistite dieťaťu kľudné prostredie, aby ho nič nerušilo. Prispôsobte …
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:24