Základné školy

Tlacivo Odkaz
asistent učiteľa
Informovaný súhlas - Depistáž MŠ
Prihláška na vyšetrenie, záznam o žiakovi
Informovaný súhlas - Efektívne učenie
Informovaný súhlas - Obchodovanie s ľuďmi
Informovaný súhlas - Duševné zdravie
individuálny výchovno - vzdelávací program - základná štruktúra
Informovaný súhlas - diagnostika profesijnej orientácie
Informovaný súhlas - diagnostika čítania s porozumením
Informovaný súhlas - diagnostika profesijnej orientácie