Základné školy

Tlacivo Odkaz
Prihláška na psychologické vyšetrenie
Školský záznam o žiakovi
1. stupeň- informovaný súhlas- Prevencia rizikového správania
1. stupeň- informovaný súhlas- Čítanie s porozumením
1. stupeň- informovaný súhlas- Efektívne učenie
2. stupeň- informovaný súhlas- Prevencia rizikového správania
2. stupeň- informovaný súhlas- PROFOR
2. stupeň- informovaný súhlas- Efektívne učenie
asistent učiteľa