Zmluvy

2019 2018 2017
Rok Cislo popis objednaneho plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v € s DPH identifikacia zmluvy datum vyhotovenia objednavky identifikacne udaje dodavatela objednaneho plnenia schvalil identifikacia faktury
2018 2 Dodatok č.1. k zmluve č.ZO/2018A14722-1 o zabezpečení výkonu  činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa s účinnosťou od 1.5.2019 dodatok k zmluve GDPR 42,00 s DPH mesačne 26.4.2019 26.4.2019 osobnyudaj.sk.s.r.o.Garbiarska 5., 040 01 Košice, IČO:50528041 DIČ:2120357041 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín