Letné učiteľské dni

Letné učiteľské dni sme v stredu odštartovali arteterapeutickým

seminárom, na ktorom sa zúčastnili učiteľky MŠ a vychovávateľky ZŠ.

Ďakujeme všetkým zúčastneným dámam za príjemnú a tvorivú

atmosféru, ktorú sme spolu vytvorili. Tešíme sa, že seminár bol

pre nich nielen inšpiratívnym na ďalšiu prácu s deťmi, ale aj

osobným obohatením vďaka aktívnej činnosti na ňom!

Mgr. Katarína Škottová