Hľadá sa škola

„Súťaž“ Hľadá sa škola ukončená.

Ďakujeme, že ste sa do našej súťaže zapojili a vyhotovili

kreatívne a inšpirujúce dielka.

Naše osobitné poďakovanie patrí aj rodičom za

spoluprácu, ochotu a pomoc pri zrealizovaní a zaslaní

práce. Veríme, že táto veselá súťaž bola obohatením nielen

pre jej aktívnych účastníkov, ale bude inšpiratívnym

podnetom aj pre každého jedného, kto si práce pozrie aj

na našom FB.

Nakoľko je veľmi ťažké vybrať najzaujímavejšiu prácu, rozhodli

sme sa odmeniť všetkých zapojených. Tešíme sa na osobné

stretnutie, aby sme vám mohli odovzdať vašu odmenu.