Vyhodnotenie

Rok Odkaz
Vyhodnotenie činnosti CPPPaP za šk. rok 2013/14 2014
Vyhodnotenie činnosti CPPPaP za šk. rok 2014/15 2015
Vyhodnotenie činnosti CPPPaP za šk. rok 2015/16 2016
Vyhodnotenie činnosti CPPPaP za šk. rok 2016/17 2017
Vyhodnotenie činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/18 2018