Sebapoškodzovanie - fenomén, ktorý trápi už aj deti Sebapoškodzovanie, inak odborne nazvané aj automutilácia je akt fyzického násilia, ktoré človek spôsobuje sám sebe. Ide o vyjadrenie psychickej bolesti s pomocou bolesti fyzickej. Zámerné sebapoškodzovanie obyčajne začína v adolescencii vo veku od 13 do 19 rokov, môže pokračovať vo vyššom veku a jeho intenzita zvyčajne variuje v rôznych obdobiach. Viacer…
Miroslav Martončik 30.4.2020 09:14

Nový typ Corona vírusu COVID-19 spôsobuje vypuknutie respiračného ochorenia. Znepokojenie ohľadom vírusu COVID-19 môže u detí a ich rodín vyvolať obavy a strach. Vážnosť ochorenia je individuálna, môže byť od miernych príznakov až po vážne, v najťažšom prípade môže končiť aj smrťou. Napriek tomu všetkému, existujú postupy, ktoré ak dodržíme, môžeme predísť šíreniu infekcie.…
Miroslav Martončik 20.3.2020 09:11

Mentálne mapy Ako na učenie? Zapojte všetky zmysly! Človek sa učí všetkými zmyslami: 20 % si zapamätá z toho, čo počul. 30 % si zapamätá z toho, čo videl. 50 % keď počul aj videl. 90 % keď predviedol alebo zažil. Pri učení, by sme mali deti naučiť využívať kombináciu zmyslov, to znamená nahlas čítať, alebo nahlas si zopakovať naučenú látku, prípadne si napísať záchytné…
Katarína Klabníková 13.7.2017 12:26

Opäť je tu koniec januára a s ním aj odovzdávanie polročných vysvedčení. Toto obdobie je pre všetkých žiakov veľmi náročné – je plné písomiek, či skúšania. Prichádza posledná možnosť na opravu zlých známok, ktoré sa (u niektorých žiakov) v klasifikačnom zázname hromadili celý polrok. Nie všetci rodičia budú potešení pohľadom na vysvedčenie…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 10:12

1. Dbajte na pravidelnosť v príprave na vyučovanie. Učte sa s dieťaťom každý deň, ak je to možné vždy v tom istom čase. 2. Zorganizujte denné činnosti tak, aby tie, ktoré vyžadujú dlhšie sústredenie, predchádzali volnejším a živším aktivitám. 3. Učte sa s dieťaťom na pokojnom a stále tom istom mieste. Vylúčte všetky rušivé okolité vplyvy ( návštevy, ruchy z okolia,…
Jana Slašťanová 3.4.2017 09:49

Naša krajina dáva možnosť všetkým deťom bez rozdielu získať kvalitné základné vzdelanie, čo je nevyhnutný predpoklad pre život, prácu či ďalšie štúdium vo vyspelej spoločnosti. K tomu, aby sa mohol človek vzdelávať, je nevyhnutné, aby vedel dobre čítať a písať. Nie je možné pochybovať o tom, že zvládnutie správnej techniky čítania má pre vzdelávanie prvoradý v…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:44

„Porucha schopnosti operovať s číselnými symbolmi a s číselným radom“. Dyskalkúlia sa často spája s narušenou priestorovou pravo-ľavou orientáciou. Dieťa trpiace dyskalkúliou si nedokáže predstaviť a pochopiť číselný rad, má problémy s prechodom cez desiatku, zamieňa si podobné čísla či poradie číslic. Príznaky dyskalkúlie: ·       …
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:42

Keď zistíte, že napriek primeranej (až nadpriemernej) inteligencii dieťaťa, domáca príprava trvá akosi dlho, dieťa musí opakovane čítať, nepamätá si text, nerozumie obsahu alebo sa mu nedarí pri písaní napodobňovať tvar písmen, ťarbavo kreslí či nerozumie matematickým pojmom a operáciám... Zároveň vás zo školy p. učiteľka upozorňuje, že by ste mali pridať v domácej príprave... Vaše dieťa sa v…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:41

„Je to neschopnosť naučiť sa čítať aj napriek tomu, že dieťa absolvuje bežnú výuku a má primeranú inteligenciu“. Dyslexia je podmienená poruchami v základných poznávacích schopnostiach, objavuje sa väčšinou už od začiatku školskej dochádzky a vytvára veľký rozdiel medzi schopnosťou čítať a intelektovými schopnosťami. Dyslexia zasahuje celú osobnosť dieťaťa, nejde o izolovanú…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:36

Ide o ďalšiu skupinu pomerne rozšírených špecifických vývinových porúch učenia. „Dysgrafia je poruchou písania, grafomotorického prejavu, neschopnosť správne napodobniť tvary písmen, vynechávanie, resp. pridávanie ich častí či vynakladanie značného úsilia na písanie. Porucha postihuje grafickú, nie obsahovú stránku písomného prejavu.“ Dysgrafické dieťa…
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:35

ADHD možno liečiť. Pri úspešnej liečbe má dieťa s touto poruchou lepšiu šancu rozvinúť svoje schopnosti a zlepšiť vzťahy so svojim okolím. ...chlapec, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrazí, každého prerušuje, ale výzvy a napomenutia si nevšíma. Je nešikovný, do všetkého „hŕŕ“, ale pri ničom nevydrží, pokazí každú hru. Na v&scaron…
Jana Slašťanová 3.4.2017 09:30

1.      O špecifickej poruche učenia sa snažte dozvedieť čo najviac a vysvetlite dieťaťu, v čom spočívajú jeho ťažkosti. 2.      Podporujte sebadôveru svojho dieťaťa. Neúspechy v škole mu riadne nabúrali jeho sebavedomie a potrebuje si ho znovu posilniť. Buďte kľudní, trpezliví a láskaví. 3.      Zaistite dieťaťu kľudné prostredie, aby ho nič nerušilo. Prispôsobte …
Lýdia Hofericová 3.4.2017 09:24