Náš tím


Mgr. Lýdia Hofericová
riaditeľka
Mgr. Alena Búšovská
psychológ
PaedDr. Katarína Klabníková
špeciálny pedagóg
Mgr. Miroslav Martončik
špeciálny pedagóg
Mgr. Katarína Škottová
psychológ
PhDr. Jana Slašťanová
psychológ
Mgr. Paulína Hruštíncová
sociálny pedagóg
Bc. Adela Chodelková