1/ Prijímaj sám seba! Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti aj slabosti. Váž si sám seba, ale neber sa príliš vážne. 2/ Hovor o tom! Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, o svojich smútkoch, ale aj radostiach  a úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľan…
Jana Slašťanová 3.4.2017 09:57

Zastavme sa a hľadajme príčiny, zamyslime sa nad našimi životnými hodnotami. VYKROČME Z HMLY. Čo je zdravie? Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby. Súčasťou zdravia je aj duševné zdravie, bez ktorého nemôže existovať pocit pohody. …
Jana Slašťanová 3.4.2017 09:53