Dieťa s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)

ADHD možno liečiť. Pri úspešnej liečbe má dieťa s touto poruchou lepšiu šancu rozvinúť svoje schopnosti a zlepšiť vzťahy so svojim okolím.

...chlapec, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrazí, každého prerušuje, ale výzvy a napomenutia si nevšíma. Je nešikovný, do všetkého „hŕŕ“, ale pri ničom nevydrží, pokazí každú hru. Na všetko vylezie, odvšadiaľ spadne. Mama po neho príde do škôlky, on sa k nej vrhne, zakopne o rozviazanú šnúrku od topánok, zašpiní jej sukňu a pritom roztrhne výkres, ktorý jej nakreslil....

Ak ste v tomto príbehu spoznali Vaše dieťa, je možné, že nie je len zlomyseľné, nevychované, alebo hlúpe. Aj keď to tak nevyzerá, možno trpí tzv. hyperkinetickou poruchou – ADHD, poruchou pozornosti s hyperaktivitou.

Jeho správanie nie je Vašim zlyhaním vo výchove, ide o neurovývinovú poruchu, ide o narušenie schopnosti sústredenej pozornosti, nadmernú aktivitu a impulzivitu u týchto detí, ktorá je daná odlišnou štruktúrou a funkciou mozgu.

 • ADHD sa vyskytuje približne u 3 – 9 % detí, častejšie u chlapcov ako u dievčat, často už niekto z rodiny túto poruchu predtým mal (možno aj bez toho, aby si bol toho vedomý).
 • Dieťa s ADHD sa trochu odlišuje už v materskej škole. Prejavuje sa ako neposedné, unáhlené, nerešpektuje režim, nesústredí sa na náročnejšie úlohy.
 • V škole sa dieťa nedokáže podriadiť pravidlám, je neposlušné, dráždivé, výbušné. Jeho činy sú náhle a prudké. Roztržitosť mu kazí prospech, pracuje s veľkými výkyvmi, niekedy na jednotku, inokedy na päťku. Pritom doma, pod dohľadom dospelého človeka, ktorý ho usmerňuje, sa látku naučí dobre a úlohy zvládne pekne.

Prečo je dôležité dieťa a ADHD liečiť?

 • ADHD neohrozuje priamo život dieťaťa, ale ohrozuje a znižuje možnosť uplatnenia dieťaťa – teraz, ale aj v budúcnosti.
 • Neliečené dieťa, akokoľvek inteligentné, ťažšie zvláda školu a často nedosiahne také vzdelanie, na ktoré ma talent a vlohy.
 • U dieťaťa s ADHD bez liečby bývajú vzťahy s rovesníkmi problematické a nenaplnené. Dieťa je často osamotené, nespokojné a nešťastné. Spolužiaci ho „neberú“, vadí im, že vyrušuje.
 • Dieťa s neliečenou ADHD siaha po drogách častejšie ako ostatné deti. Taktiež existuje riziko, že sa vďaka svojej impulzivite zapletie do kriminálnych aktivít.
 • Táto porucha sa môže okolo 12. roku do istej miery upraviť, ale vo viac ako polovici prípadov pretrváva do puberty, alebo aj do dospelosti.

Nemajte obavu požiadať o pomoc odborníkov!

 • pedagógov, ktorí môžu Vášmu dieťaťu prispôsobiť vyučovanie a v prípade potreby s dieťaťom pracovať individuálne;
 • psychológov, ktorí vedia trénovať pozornosť a pamäť Vášho dieťaťa, upokojiť emócie a liečiť špecifické poruchy učenia a správania;
 • detských lekárov, ktorí sa starajú o zdravotný stav dieťaťa a vedia, kedy je nutné ho poslať k detskému psychiatrovi;
 • detských psychiatrov, ktorí diagnostikujú ADHD a môžu nasadiť účinnú liečbu, koordinujú tiež liečbu Vášho dieťaťa a v prípade potreby spolupracujú s ďalšími odborníkmi.

 

Spracovala: PhDr. Jana Michaláková, psychológ CPPPaP

 

Zdroj: MALÁ, E.: Moje dieťa má ADHD. Čo ďalej? Praktická príručka pre rodičov a deti s ADHD.

Vložil Jana Slašťanová
3.4.2017 09:30