DUŠEVNÉ A TELESNÉ ZDRAVIE ČLOVEKA

Zastavme sa a hľadajme príčiny, zamyslime sa nad našimi životnými hodnotami.

VYKROČME Z HMLY.

 • Čo je zdravie? Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť choroby.
 • Súčasťou zdravia je aj duševné zdravie, bez ktorého nemôže existovať pocit pohody.
 • Psychologické faktory významne ovplyvňujú vznik a priebeh telesných ochorení, hovoríme o psychosomatických ochoreniach.
 • V detstve človek získava individuálnu citlivosť, alebo odolnosť voči psychickej záťaži. Táto individuálna zraniteľnosť spolu s vrodenými biologickými faktormi a faktormi prostredia rozhodujú neskôr o forme a stupni ohrozenia zdravia, alebo o vzniku ochorenia.
 • Strach, smútok, bezmocnosť, beznádej, poddanie sa ochoreniu jeho priebeh zhoršujú, zatiaľ čo odvaha, odhodlanie, nádej, zmysel pre humor, snaha o hľadanie zmyslu života, aktivita a pocit vlastnej zodpovednosti za liečbu majú priaznivý vplyv.
 • Za 50% návštev u všeobecných lekárov sú duševné problémy, najmä konflikty. Spojitosť konfliktov a telesného stavu si často chorá neuvedomuje a ich vzájomný vzťah ostáva často skrytý a liečba telesných príznakov je neúspešná.
 • Psychika zohráva veľký význam srdcovocievnych ochoreniach (vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, ischemická choroba srdca), pri ochoreniach tráviaceho traktu (vredová choroba, chronický zápal hrubého čreva), cukrovke, alergiách, ale aj nádorových ochoreniach.
 • Aj za telesnými ťažkosťami, ako bolesti hlavy, chrbta, závraty, únava, bolesti na hrudníku, bolesti tráviaceho traktu, hnačky, poruchy spánku, stoja zvyčajne psychické problémy.
 • Nielen psychika ovplyvňuje telesné ochorenia, platí to aj naopak, pri telesných ochoreniach reagujú ľudia príznakmi psychických porúch. Najčastejšie sa vyskytuje depresia a úzkostné stavy.
 • Depresia vzniká najčastejšie na začiatku ochorenia, ale aj pri nežiaducich účinkoch liečby, sklamaní z pomalého uzdravovania, prípadne pri neúspechu liečenia, alebo po návrate ochorenia.
 • Depresia sa prejavuje príznakmi ako smútok, beznádej, poruchy spánku, prehĺbený strach o zdravotný stav, strata záujmov, strata sebavedomia, chorý vidí všetko cez čierne okuliare, nevidí pred sebou žiadnu perspektívu, cíti sa bezmocný, uvažuje o samovražde.
 • Ako zabrániť rozvoju psychických komplikácií pri telesných ochoreniach? So svojimi obavami sa treba zdôveriť svojmu okoliu. Od lekára treba žiadať dôkladné informácie o ochorení, o možnostiach liečby. Ochorenie je často správou pre nás, že s nami nie je niečo v poriadku, je varovaním, že náš citový a psychosociálny život nie je v poriadku.

 

Spracovala:  PhDr. Jana Michaláková, psychológ CPPPaP

 

Zdroj: informačný leták Ligy za duševné zdravie: Telesné a duševné zdravie. Spojené nádoby.

 

Vložil Jana Slašťanová
3.4.2017 09:53