DVANÁSTORO O TOM AKO BYŤ DUŠEVNE ZDRAVÝ

1/ Prijímaj sám seba!

Poznaj sám seba, svoje dary, prednosti aj slabosti. Váž si sám seba, ale neber sa príliš vážne.

2/ Hovor o tom!

Hovor o tom, čo ťa trápi, čoho sa bojíš, o svojich smútkoch, ale aj radostiach  a úspechoch. Zdieľaná starosť je polovičná, zdieľaná radosť dvojnásobná.

3/ Buď aktívny!

Život je rieka, raz plávame s prúdom, raz proti nemu. Vždy je za čím ísť a pred čím utekať. Kým sa hýbeme žijeme.

4/ Uč sa novým veciam!

Stále je čo spoznávať a učiť sa. Skúsenosť je neprenosná. To, čo zvládneme, nás teší, čo nezvládneme, sme aspoň vyskúšali.

5/ Stretávaj sa s priateľmi!

Príbuzných si nevyberáme, ale priateľov áno. Sympatia, náklonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú zdrojom opory a radosti života.

6/ Rob niečo tvorivé!

Géniov je málo, ale tvorcom môže byť každý z nás. Tvoriť môžeme všade, v záhrade, v divadle, v dielni. Proces je dôležitejší ako výsledok. Výtvor môžeme skritizovať, ale to, čo pri tvorbe zažijeme, nám nikto nezoberie.

7/ Zapoj sa a pomôž!

Zaujímaj sa o to, čo sa deje vo svete. Politika, ekológia, charita, pomoc tým, ktorí to potrebujú dávajú zmysel nášmu vlastnému životu.

8/ Neváhaj požiadať o pomoc!

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, bolesť prisilná, strata priveľká, strach neznesiteľný, nehanbi sa požiadať o pomoc. Požiadaj odborníka, alebo len spriaznenú dušu, niekoho kto prežil podobné trápenie ako ty.

9/ Oddychuj a uvoľni sa!

Uč sa aktívne aj pasívne oddychovať, nachádzať nové zdroje radosti a uvoľnenia. Pri niekoho veselá spoločnosť, pre iného samota, pre niekoho šport, pre iného príroda. Aj dobré jedlo, alebo pitie, či iné slasti vyvažujú stres všedného dňa.

10/ Zdolávaj prekážky!

Uč sa brať životné problémy a prekážky ako výzvy a možnosti osobného rastu.

11/ Neboj sa snívať!

Snívajme v noci aj cez deň. V snoch sa môžeme vznášať a dokázať úžasné veci. Nie všetky sny sa na šťastie naplnia, ale niektorým sa môžeme aspoň priblížiť.

12/ Ži teraz a tu!

Minulosť nám niekedy bráni vzlietnuť a budúcnosť nám nedovolí pevne sa rozkročiť na zemi. Ži teraz a tu najlepšie ako vieš, lepší život nemáš.

 

Spracovala:  PhDr. Jana Michaláková, psychológ CPPPaP

 

Zdroj: informačný leták Ligy za duševné zdravie: Desatoro o tom ako byť duševne zdravý. 

Vložil Jana Slašťanová
3.4.2017 09:57