Ako motivovať dieťa k lepšiemu výkonu?

Opäť je tu koniec januára a s ním aj odovzdávanie polročných vysvedčení. Toto obdobie je pre všetkých žiakov veľmi náročné – je plné písomiek, či skúšania. Prichádza posledná možnosť na opravu zlých známok, ktoré sa (u niektorých žiakov) v klasifikačnom zázname hromadili celý polrok. Nie všetci rodičia budú potešení pohľadom na vysvedčenie svojich ratolestí. Začiatok druhej polovice školského roka je vhodným časom na zodpovedanie otázky, ako by sme mohli naše dieťa motivovať k lepšiemu výkonu. Ak si myslíte, že motivácia žiakov je výhradne úlohou učiteľov, tak sa mýlite. K učeniu a vzdelávaniu majú deti v prvom rade motivovať ich rodičia. Veď oni im vytvárajú, čo najvhodnejšie podmienky na vývin, chcú aby ich deti boli čo najlepšie pripravené na život v dospelosti. Samozrejme, že deti motivujú aj učitelia a škola, ale ich hlas je skôr poradný. V tomto smere je úloha rodičov nezastupiteľná.

  • Rodičia by mali poznať záujmy svojho dieťaťa. Mali by vedieť, čo ich dieťa baví, čo robí s radosťou, v čom je dobré. Mali by taktiež poznať veci a činnosti, ktoré ich dieťa nebavia, ktoré robí s neochotou a odporom.
  • Ak vaše dieťa nebaví učenie, určite ho do tejto činnosti nenúťte. Dosiahli by ste len vytvorenie negatívnejšieho postoja. V takomto prípade je vhodné, aby ste sa s dieťaťom dohodli, napr. budeme sa 30 minút učiť a potom sa zahráme, oddýchneš si.
  • Učenie by ste nemali deťom opisovať len ako nevyhnutnú vec, ale aj ako vec, ktorá je veľmi zaujímavá a poučná. Človek sa vzdeláva počas celého svojho života.
  • Dávajte svojmu dieťaťu najavo, že si vážite jeho úsilie a snahu, ako aj všetky jeho dosiahnuté úspechy. Dieťa stráca motiváciu, ak ho rodičia nepodporia aspoň bežným záujmom. Chybou  je, ak nechávate dieťa, aby sa samé učilo a pripravovalo do školy, bez toho, aby ste jeho učenie skontrolovali, príp. prejavili oň záujem.
  • Veľmi zaujímavou cestou k učeniu je hra. Toto pravidlo neplatí len pri malých školáčikoch. Rodičia, prekvapte svoje deti a vymeňte si úlohy. Staňte sa žiakmi a nechajte deti, aby vás niečo naučili. Inou možnosťou je vytvorenie testov, ktoré môžu obsahovať učivo viacerých predmetov. Za správne riešenie môžu deti dostať malú sladkú odmenu.
  • Pre každého žiaka je motivujúca pochvala, povzbudenie, či dobrá známka. Demotivujúco pôsobí pokarhanie, trest, výsmech, či zlá známka.
  • U detí mladšieho školského veku prevláda vonkajšia motivácia. Najväčšími motivačnými činiteľmi sú vonkajšie motívy – najmä pochvala, či odmena. S rastúcim vekom si dieťa začína sám na seba klásť isté nároky, presadzuje svoj záujem, svoju vlastnú vôľu, formuje sa jeho vnútorná motivácia. Dieťa sa oveľa viac, rýchlejšie a ľahšie naučí vtedy, ak má „chuť“ do učenia.
  • Je veľmi dôležité, aby sa vonkajšia motivácia premenila na vnútornú, a aby sa stala hybnou silou učenia sa žiaka.
  • Podporujte dieťa najmä v tom, aby sa chcelo učiť a mať dobré známky, bez ohľadu na to, akú odmenu za ne dostane. Neodmeňujte svoje dieťa peniazmi za dobré známky, netrestajte ho zákazmi za známky zlé. Venujte mu dostatok času nielen pri učení, ale aj pri trávení jeho voľných chvíľ.
  • Rodičia, chváľte svoje deti, hodnoťte najmä významné veci a viac odmeňujte, ako kritizujte.

 

Spracovala: PhDr. Jana Michaláková, psychológ CPPPaP Bytča

 

Vložil Lýdia Hofericová
3.4.2017 10:12