Zmluvy

2019 2018 2017
Rok Cislo popis objednaneho plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v € s DPH identifikacia zmluvy datum vyhotovenia objednavky identifikacne udaje dodavatela objednaneho plnenia schvalil identifikacia faktury
2017 3 Zmluva o plnom servise a údržbeXeroc´x WC 5225, č.2019/087 zmluva o servise/kóp. 0,00968/kópia 1.7.2019 1.7.2019 SunSoft, Hviezdoslavovo nám.  1688/15, 026 01 Dolný Kubín PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín