Zmluvy

2019 2018 2017
Rok Cislo popis objednaneho plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v € s DPH identifikacia zmluvy datum vyhotovenia objednavky identifikacne udaje dodavatela objednaneho plnenia schvalil identifikacia faktury
2019 1 Zmluva o poskytovaní verejných služieb -internetu na ul.J.Ťatliaka 2051/8 Dolný Kubín č.11000418816 internetové pripojenie 13,99 s DPH mesačne 1.3.2019 1.3.2019 DSI DATA Nám.A.Bernoláka 377 029 01 Námestovo IČO:36399493 DIČ:2020129727 PhDr.Anton Sojčák, riaditeľ CPPPaP Dolný Kubín